Avrupa Birliği Gizlilik Politikası Bildirimi

AVRUPA BİRLİĞİ GİZLİLİK POLİTİKASI BİLDİRİSİ

Bu Bildiri, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği ("GDPR") uyarınca tüketicilerin haklarını açıklar. YARIS NOTE POSTER LTD. ("Şirket") gizliliğinizi saygıyla karşılar. Bu Bildiri, yalnızca Avrupa Birliği sakinleri ("tüketiciler" veya "siz") için geçerlidir.

Bu Bildiri'de tanımlanmayan bu Bildiri içerisinde tanımlanmamış büyük harfle başlayan terimler, Şirket'in Gizlilik Politikası'nda aynı tanımlamalara sahip olacaktır ve bu politikaya websitesinden ulaşabilirsiniz.

ŞİRKETİN TOPLADIĞI BİLGİLER

Şirket, bir kişiye ait olduğu veya dolaylı veya dolaysız olarak ilişkilendirilebilecek, doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı olabilecek veya olabilecek bilgileri ("Kişisel Veriler") toplar.

Özellikle, Şirket son on iki (12) ay içinde aşağıdaki Kişisel Veri kategorilerini tüketicilerden toplamış olabilir: isimler, e-posta adresleri, adresler, telefon numaraları, konum, IP adresleri, hesap bilgileri, çerezler, gezinme etkinliği ve (ürün satın alırsanız) kredi kartı bilgileri.

Şirket, yukarıdaki Kişisel Veri kategorilerini aşağıdaki kaynak kategorilerinden elde edebilir:

Kişisel Verilerinizi doğrudan Şirket'e sağlarsanız. Örneğin, Şirket'ten çevrimiçi olarak doldurduğunuz çevrimiçi formlardan veya Şirket'ten ürün veya hizmet satın alırken veya bizimle bir hesap oluştururken sağladığınız bilgilerden.
Şirket'in Web sitesindeki etkinlik veya içerikle doğrudan ve dolaylı olarak tarayıcınızın çerezleri aracılığıyla.
Şirket'in müşterilerinden, potansiyel müşterilerinden veya onların temsilcilerinden doğrudan.
Şirket'in müşterilerinden, potansiyel müşterilerinden veya onların temsilcilerinden dolaylı olarak. Örneğin, Şirket'in müşterilerinden sunduğu hizmetleri sağlama sürecinde topladığı bilgilerden veya Web sitemizdeki eylemlerini gözlemleyerek.

ŞİRKET TARAFINDAN KULLANILAN BİLGİLER:

Şirket, topladığı Kişisel Verileri aşağıdaki amaçlardan bir veya daha fazlası için kullanabilir veya açıklayabilir:

Kişisel Verileri topladığınız nedeni yerine getirmek veya karşılamak için. Örneğin, ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkında bir fiyat teklifi istemek veya bir soru sormak için adınızı ve iletişim bilgilerinizi paylaşırsanız, bu Kişisel Verileri sorunuzun yanıtlanması için kullanırız. Bir ürün veya hizmet satın almak için Kişisel Verilerinizi sağlarsanız, bu bilgiyi ödemenizi işlemek için kullanırız. Ayrıca yeni ürün siparişlerini kolaylaştırmak için bilgilerinizi saklayabiliriz.
Şirket'in Web sitesini, İçeriği ve diğer Şirket IP'sini sağlamak, desteklemek, kişiselleştirmek ve geliştirmek için.
Hesabınızı Şirket ile oluşturmak, sürdürmek, özelleştirmek ve güvence altına almak için.
Taleplerinizi, satın alımlarınızı, işlemlerinizi ve ödemelerinizi işlemek ve işlem dolandırıcılığını önlemek için.
Size destek sağlamak ve sorularınıza yanıt vermek, endişelerinizi araştırmak ve adreslemek ve Şirket'in yanıtlarını izlemek ve iyileştirmek dahil olmak üzere.
Web sitesini kullanmanızı kişiselleştirmek ve ilgi alanlarınıza uygun içerik ve diğer ürün ve hizmet teklifleri sunmak ve bu teklifleri Şirket'in Web sitesi, üçüncü taraf web siteleri ve e-posta veya metin mesajı aracılığıyla size iletmek (kanun gerektirdiği durumlarda izninizle).
Şirket'in Web sitesi, İçeriği, Şirket IP'si, diğer Şirket teknoloji varlıkları ve işin güvenliğini, güvenliğini ve bütünlüğünü koruma konusuna yardımcı olmak.
Test, araştırma, analiz ve ürün geliştirme, Şirket'in Web sitesini ve İçeriği geliştirmek ve iyileştirmek dahil.
Uygulanabilir yasa, mahkeme kararı veya hükümet düzenlemesi gerektiğinde ve yasal taleplere yanıt olarak.
Kişisel Verilerinizi toplarken size açıklanan veya GDPR'da başka şekilde belirtilen şekilde.
Şirket'in varlıklarının tamamı veya bir kısmı üzerinde gerçekleşen bir birleşme, devralma, yeniden yapılandırma, tasfiye, veya benzer bir süreç, devredilen varlıklar arasında yer alan Kişisel Verilerle birlikte, Şirket tarafından saklanan Kişisel Verileri içeren bir satış veya transfer dahil olmak üzere değerlendirmek veya gerçekleştirmek için

.
Şirket, sizlere bildirimde bulunmadan veya bilgi vermeden ek kategorilerde Kişisel Veri toplamayacak veya topladığı Kişisel Veriyi farklı, ilgisiz veya uyumsuz amaçlarla kullanmayacaktır.

ŞİRKET TARAFINDAN PAYLAŞILAN BİLGİLER:

Kişisel Verilerinizi işlemek, hesabınızı yönetmek veya size diğer ürün veya hizmetlerle ilgili özel teklifler e-postalamak gibi iş amaçları için üçüncü bir tarafa açıklayarak Kişisel Verilerinizi paylaşabiliriz. Alıcıdan Kişisel Verilerin gizli tutulmasını ve açıklanan bilgiyi başka bir amaç için kullanmamasını deklare ederiz.

Kişisel Veri satmıyoruz. Son on iki (12) ay içinde Şirket, Kişisel Veri satmamıştır. GDPR kapsamında, Kişisel Verilerinizi üçüncü taraflara satma hakkınızı kullanma hakkınıza sahipsiniz ve bu hakkınızı bilgi@yarisnote.com adresine yazarak Şirket'e iletebilirsiniz.

ŞİRKET TARAFINDAN SAKLANAN BİLGİLER:

Şirket, Kişisel Verilerinizi, Digitalocean, Oderland ve Microsoft Azure gibi üçüncü taraflar tarafından barındırılan ayrı veritabanlarında güvenli bir şekilde saklar. Verileriniz on iki (12) ay boyunca saklanır. Veritabanları Şirket'in tek ve mutlak takdirine tabi olarak değiştirilebilir.

HAKLARINIZ VE SEÇENEKLERİNİZ:

GDPR, tüketicilere Kişisel Verileri üzerinde belirli haklar sağlar. Bu Bölüm, GDPR haklarınızı açıklar ve bu hakları nasıl kullanacağınızı açıklar.

ERİŞİM HAKKI:

Kişisel Verilerinizin Şirket tarafından son on iki (12) ay içindeki toplama ve kullanımı hakkında size belirli bilgileri size açıklama hakkınıza ("Erişim Hakkı") sahipsiniz. Şirket, doğrulanabilir bir tüketici talebini aldıktan ve onayladıktan sonra size aşağıdakileri açıklayacaktır:

işlemenin amacı;
ilgili kişisel veri kategorileri;
kişisel verilerin üçüncü ülkelere veya uluslararası kuruluşlara aktarıldığı alıcılar veya alıcı kategorileri, özellikle üçüncü ülke alıcıları veya uluslararası kuruluşlar;
mümkünse kişisel verilerin saklanacağı süre veya mümkün değilse, bu süreyi belirlemek için kullanılan kriterler;
denetleyiciden kişisel verilerin düzeltilmesini veya silinmesini veya kişisel verilere ilişkin işlemenin kısıtlanmasını veya itiraz etme hakkı;
denetim otoritesine şikayette bulunma hakkı;
kişisel verilerin, kişisel verilerin veri konusu hakkında veri konusu olmayan verilerden toplanmadığı durumlarda, bu tür verilerin kaynağına ilişkin mevcut bilgiler;
otomatik karar verme, profil oluşturma dahil olmak üzere, bu tür işlemenin mantığı hakkında anlamlı bilgi de dahil olmak üzere, işlemin mantığı hakkında anlamlı bilgi ve bu işlemenin sizin için taşıdığı önem ve sonuçların anlamlı bilgisini içeren ve bu tür işlemin tarafınız için taşıdığı önemi ve sonuçları açıklayan bilgi.

DÜZELTME HAKKI:

Şirket tarafından toplanan yanlış Kişisel Verileri düzeltme hakkınıza ("Düzeltme Hakkı") sahipsiniz.

SİLME HAKKI/UNUTULMA HAKKI:

Şirket tarafından sizden toplanan ve saklanan Kişisel Verilerinizi silme hakkına sahipsiniz, belirli istisnalara tabi olarak ("Unutulma Hakkı"). Şirket, doğrulanabilir bir tüketici talebini aldıktan ve onayladıktan sonra Kişisel Verilerinizi (ve Şirket'in hizmet sağlayıcılarına Kişisel Verilerinizi silme talimatı verir) kayıtlarından silecektir, bir istisna uygulanıyorsa.

Şirket, bilgiyi saklama, işlem dolandırıcılığını önleme, hizmet taleplerini karşılama veya yazılı bir garanti veya federal yasaya uygun olarak yapılan ürün hatırlatması ile ilgili taahhütleri yerine getirme gibi, Kişisel Verilerinizi saklama hakkınızı reddedebilir.

Şirket, bilgiyi saklama hakkınızı reddetmezse, bu tür bir istisnanın geçerli olduğuna karar verirse, bu tür bir istisnanın geçerli olduğu nedenler hakkında sizi bilgilendirecek ve talebinizi tamamlamadan önce bu tür bir ücretin tahakkuk ettiği nedenleri size bildirecektir.

Ayrıca, Şirket Kişisel Verilere ilişkin istekleri yerine getirmek için talep sahibinin kimliğini doğrulayamaz veya talebinizle ilgili olduğunu doğrulayamazsa talebinize yanıt veremez ve Kişisel Verilerin size ait olduğunu onaylayamaz.

Bir veri konusu olarak sizinle ilgili verileri işlemek için Şirket ile bir hesap oluşturmanızı gerektirmez. Şirket, doğrulanabilir bir tüketici talebinde sağlanan Kişisel Verileri sadece talep sahibinin kimliğini doğrulamak veya talebi yapma yetkisine sahip olup olmadığını doğrulamak için kullanacaktır.

YANIT ZAMANI VE FORMAT:

Şirket, doğrulanabilir bir tüketici talebine yanıt vermeye çalışacaktır ve talebinizi aldığı tarihten itibaren kırk beş (45) gün içinde yanıt vermeyi amaçlamaktadır. Şirket daha fazla süreye ihtiyaç duyarsa, nedeni ve yazılı olarak bildireceği uzatma süresi dahil olmak üzere talep sahibini bilgilendirecektir (doğrulanabilir tüketici talebinin alındığı tarihten itibaren toplamda kırk beş (45) gün eklenerek toplamda doksan (90) gün sürebilir).

Hesabınız varsa, Şirket yazılı yanıtınızı o hesaba teslim edecektir. Hesabınız yoksa, Şirket yazılı bir yanıtı e-posta yoluyla iletecektir, talep e-posta ile yapılıyorsa veya talep edilen bir yanıt mektup yoluyla yapılması halinde talep edilen tüketici talebinde sağlanan adrese düzenli posta ile yazılı bir yanıt sağlayacaktır.

Şirket'in sağladığı her türlü açıklama, doğrulanabilir tüketici talebinin alındığı tarihten itibaren on iki (12) aylık dönemi kapsayacaktır. Şirket'in bir isteği yerine getiremeyeceği bir durum varsa, bu durumun nedenlerini açıklayan bir yanıt da sunacaktır. 

Şirket, doğrulanabilir tüketici talebini işlemek veya yanıtlamak için bir ücret talep etmez, ancak aşırı, tekrarlayıcı veya apaçık temelsiz ve makul olmayan bir talep olduğunda bir ücret talep edilmesini gerektiren nedenleri size bildirecektir. Şirket, bir talebe karşılık bir ücretin gerektiğini belirlerse, bu tür bir ücretin gerekliliği ve talebinizin tamamlanmasından önce tahakkuk eden ücretin tahmini maliyetini size bildirecektir.

AYRIMCILIK YAPMAMA:

Şirket, herhangi bir GDPR hakkını kullanmak için size ayrımcılık yapmayacaktır. GDPR tarafından izin verilmedikçe, Şirket:

Sizlere mal veya hizmetleri reddetmeyecektir; veya
Mal veya hizmetler için farklı fiyatlar veya oranlar talep etmeyecektir, bunlar arasında indirimler veya diğer avantajlar vermek veya cezalar uygulamak da dahil olmak üzere; veya
Sizlere mal veya hizmetlerin farklı bir seviyesini veya kalitesini sunmayacaktır; veya
Mal veya hizmetler için farklı bir fiyat veya oran alabileceğinizi veya farklı bir seviye veya kalite sunabileceğimizi ima etmeyecektir.
Ancak, Şirket, Kişisel Verilerinizin değeri ile makul bir ilişkisi olan GDPR tarafından izin verilen bir finansal teşvik programının bir parçası olarak size belirli finansal teşvikler sunabilir ("Program"). Şirket'in sunduğu herhangi bir GDPR'ye uygun Program, Kişisel Verilerinizin değeri ile makul bir ilişkiye sahip olmalı ve böyle bir Programın temel ayrıntılarını açıklayan yazılı şartları içermelidir. Herhangi bir böyle Program'a katılmak için önceden "opt-in" onayınız gereklidir ve bu onayı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.

GİZLİLİK BİLDİRİSİ DEĞİŞİKLİKLERİ:

Şirket, tek taraflı olarak, bu Bildiri'nin belirli bölümlerini zaman zaman güncelleme, değiştirme, düzenleme, ekleme veya kaldırma hakkını saklı tutar ve bildirimde bulunmaksızın. Sizden yazılı onay alınmadıkça bu Bildiri'nin değiştirilmesi, değiştirilmesi, uzatılması, sınırlanması, feragat edilmesi veya sona erdirilmesi geçerli olmayacaktır. Şirket, en son bilgileri içeren bu sayfayı düzenli olarak incelemenizi önerir. Web sitesini ve diğer Şirket IP'sini kullanmaya devam etmeniz, Şirket'in Bildiri'nin en son etkin sürümüne tabi olacaktır. Bildiri'nin etkin hale gelmesinden sonra bu Bildiri'ye itiraz ederseniz, Şirket IP'sini, Web sitesi dahil olmak üzere kullanamazsınız.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN:

Bu bildiri hakkında herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa, Şirket'in burada açıklanan şekilde Kişisel Verilerinizi nasıl topladığı ve kullandığı, kullanımınız ve haklarınızla ilgili seçenekleriniz ve haklarınız hakkında bilgi vermekten çekinmeyin. Avrupa Birliği hukuku uyarınca haklarınızı kullanmak için Şirket ile iletişime geçmek için lütfen bize ulaşın: bilgi@yarisnote.com veya posta: YARIS NOTE POSTER LTD, 284 Chase Road A Block 2nd Floor Unit 123 Southgate London England N14 6HF